KURUMSAL

BAŞKANIN MESAJI

Küresel ekonomideki belirsizliklerin yoğun biçimde yaşandığı, koşulların hızla değiştiği günümüzde; şirketimizin yeniden büyüme sürecine girmesini sağlamak ve bu büyümeyi sürdürülebilir kılmak, ortak hedefimizdir.

Ülkemizde seramiğin endüstriyel bir boyut kazanması, çok yakın bir zamana, 20.yüzyılın ortalarına denk gelmektedir. Seramiğin genç bir sektör olması, bu sektörde dengelerin henüz oturmadığını, parametrelerin değişmeye devam edeceğini göstermektedir. Geride kalan süreçte, Uşak Seramik çok önemli bir aşama kaydetmiş ve seramik sektörünün hızlı yükselen şirketlerinden biri olmayı başarmıştır.

Bugün 36 ülkeye ürünlerini ulaştıran Uşak Seramik San. A.Ş. üretim kapasitesi, modern teknoloji yatırımları ve yüksek kalite avantajları sayesinde, rekabet gücünü artırmaya devam etmekte olup; bu doğrultuda şirketimizde, bilime, Ar-Ge’ye ve teknolojiye önem verilmesi, özellikle üniversite-sanayi işbirliğinin daha üst aşamaya taşınması gerekmektedir.

Uşak Seramik San. A.Ş. Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın vizyonu, "Uşak Seramik San. A.Ş. imajını yükseltmek ve küresel Pazar payını artırmak”tır. Bu vizyondan yola çıkarak "kalite ve verimliliğinin artırılması” ile "iç ve dış pazarda ticaret ve rekabet şartlarının korunması ve iyileştirilmesi” şeklinde iki tane stratejik hedef belirlenmiştir. Uşak Seramik San. A.Ş’nin ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeler çerçevesinde analizi yapılarak, güçlü ve zayıf yönleri ortaya koyulmuştur. Strateji belgesinde belirlenen eylemler, şirketimizin sahip olduğu avantajların daha iyi değerlendirilmesine, zayıf yönlerinin güçlendirilmesine ve tehditlerin fırsata dönüştürülmesine imkân verecektir.